субота, 22 листопада 2014 р.

Інститут ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті


Інститут ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (ІІТО), розташований в місті Москва Російської Федерації, був створений за рішенням двадцять дев'ятої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (листопад 1997) та є структурним підрозділом ЮНЕСКО. Тоді ж було затверджено і Статут ІІТО.
Відповідно до Статуту діяльність ІІТО зосереджена на виконанні однієї з основних цілей ЮНЕСКО - сприяння розробці та реалізації програм щодо застосування інформаційних і комунікаційних технологій в освіті та здійснюється вона по програмам, орієнтованим на потреби як усього світу, таки і окремих країн.
Будучи структурним підрозділом ЮНЕСКО, ІІТО у своїй роботі твердо націлений на виконання стратегічних завдань Середньострокової стратегії і пріоритетів ЮНЕСКО, затверджених Генеральною конференцією.
У рамках свого статусу і функцій ІІТО концентрує зусилля на сприянні у подоланні цифрового розриву в освіті та створенні інклюзивних товариств знань шляхом зміцнення національного потенціалу в області інформаційних технологій з метою розширення доступу до освіти та навчання протягом усього життя.
Місія ІІТО полягає в тому, щоб служити центром вивчення передових методів застосування ІКТ в освіті, а також експертизи та поширення інформації в даній області. Інститут є єдиною організацією ЮНЕСКО, що спеціалізується в області застосування ІКТ в освіті і володіє величезним потенціалом ресурсів в даній області.

Немає коментарів:

Дописати коментар